Solution of our guessing game ‘Who is who?’:

 No.1 Mahmoud

No. 2 Ester

No. 3 Drita

No. 4 Semra

No. 5 Dilara

No. 6 Marigona

No. 7 Gamze

No. 8 Tamirlan

No. 9 Gabriela

No. 10 Heda

No. 11 Scheimaa

No. 12 Clarissa

No. 13 Rabiye

No. 15 Kayla

No. 17 Jenny

No. 18 Julia

No. 19 Sara

No. 20 Yomna

No. 21 Jasmin

No. 22 Ibrahim

No. 23 Madeleine

No. 24 Johanna

No. 25 Hasna

No. ? Eszter